1 Ağustos 2010 Pazar

hayır..

başkalarının fikirleriyle hareket etmek istemedim, ya da bir kalabalığın peşine takılıp gitmek..işin içinde akp var diye bir fanatizme kapılmak istemedim..kendim bir sonuca varmak istedim; bunun içinde eski anayasayı, bugüne kadar olan değişikleri, partilerin,yazarların,stkların açıklamalarını, tek tek okudum araştırdım. Kadın konusuna ilgim büyük; ve bu taslağın bu sorunu 1 adım bile öteye götüremeyeceğini anladım: bu nedenle HAYIR!

*ayrıca Twitter da şöle bişey gördüm hoşuma gitti:-(İyi maddeler var, hayır diyememcilere): "İnsan boğazını sıkan birine, bu işi kadife eldivenle yapıyor diye teşekkür eder mi?"

MEVCUT ANAYASANIN 10’UNCU MADDESİ
Kanun önünde eşitlik: Madde 10 - Kanun önünde Eşitlik
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

TASLAKTAKİ 9’UNCU MADDE NE DİYOR?
Eşitlik: Madde 9- (1) Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(2) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
(3) Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunmayı gerektiren kesimler için alınan tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
(4) Devlet organları ve idare makamları, bütün eylem ve işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

KADIN ÖRGÜTLERİNİN 9’UNCU MADDE ÖNERİSİ
“Herkes dil, ırk, renk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, medeni hal ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlara karşı doğrudan ve dolaylı, her türden cinsiyet ayrımcılığı yasaktır.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, kadın erkek eşitliğinin fiilen hayata geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Kadınların ve erkeklerin hayatın her alanında fırsat ve uygulama eşitliğine sahip olması hedefine ulaşılana kadar, devlet bu fiili eşitliğin sağlanması için kota dahil hukuksal ve kurumsal geçici ve özel önlemler alır. Bu önlemler bir ayrım olarak mütalaa edilmez...Hiç yorum yok: